MER SYNLIG OG RELEVANT - MED KRAFTSAMLET INNHOLDSlik blir vi gode - og slik gjør vi deg bedre

Marinejegeren Trond Bolle ble etter sin død i 2010 dekorert med Norges høyeste militære dekorasjon, Krigskorset med sverd. Kenneth Bjerkelund tjenestegjorde under Boller og for første gang får offentligheten vite hva som skjedde i kampene mot Taliban og hva som ligger bak Bolles legendestatus og høyt hengende medaljer.


Alt dette kan du se og lese i Vi Menns utgave i uke 40/2020. Saken er også formatert for nett med videoer. Til lytterskaren er det laget podcast hvor Trond Bolles bror, Freddy forteller fra oppveksten og deler sine synspunkter om rekruttering i Forsvaret.


A

       Blodbad i Afghanistan

Lørdag 20. mai 2020 ble dagen Roar (44) havnet i alle foreldres værste mareritt. Sønnen Isak var ikke å finne blant barna som lekte i vannkanten.


Denne saken er på seks utbrettsider i Vi Menn uke 35 i 2020 og publisert som podcast. Det spesielle med historiefortellingen her, er at journalisten selv var tilstede da ulykken hendte og la fra seg kamera og tok menneskelig vare på barnefaren. I ettertid ble kontakten opprettholdt og i august 2020 ble det foretatt intervju som også er klippet og tilpasset podcastformatet. Reportasjen er også å finne på www.side3.no.

      DØDEN I BADEVANNET

I desember 2019 dro Erik Hattrem til Irak sammen med nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Ut fra denne reisen laget Erik flere store saker for Vi Menn, nettpublikasjoner og podcaster.


Her skal du få noen eksempler på hvordan det samme stoffet kan formateres til å passe forskjellige målgrupper via forskjellige plattformer.


Du skal også få en enkel forklaring på hvorfor dette er lurt og gjøre, hvorfor det kan gjøres selv og hvor få tekniske midler som må til.


Én person kan produsere flermedialt med riktig kompetanse og forståelse.

VI VI MENN OG GENERALEN

I desember 2019 var Erik Hattrem i Irak hos de norske styrkene stasjonert ved Ain-al-Assad Air Base. Ut fra denne reisen laget Erik flere store saker for Vi Menn, nettpublikasjoner og podcaster.


Her er reportasjeeksempelet hvordan det journalistiske arbeidet er fokusert på hvilket utstyr spesialistene som opererer som mentorer for den irakiske 7. divisjon er utstyrt.


Hva koster utstyret, hvilket utstyr er tilgjengelig på det sivile markedet, hvilket utstyr velger de selv å kjøpe for egen regning etc.


Klikk på bilde for å se hele reportasjen.Dagens innholdskonsumenter finner kanskje ditt innhold om du poster på egen eller bedriftens Facebook-side. Det er Facebooks interne styringsprogrammene som avgjør hvem som skalse din posting.

Derfor når du flere i sosiale medier om du poster samme innholdet formatert for flater og publisert på flere plattformer. Alle publikasjonskanaler har sin suverene styrke.

Kraftsamlingen skjer når kvalitetsinnhold krysspubliseres. Vi kan kunsten å bruke få ressurser til produksjon av høykvalitetsinnhold på alle fronter.

Samme innhold laget av én person med få tekniske ressurser, publisert i magasin, nett og podcast.

Benytt menyen til venstre for pris og teknisk informasjon.

SÅ LETT KAN DU

SKAPE - PUBLISERE

OG FÅ FLERE LESERE